Абстрагування.

Абстрагування (цей термін відбувся від латинського слова abstractio, що позначає відволікання) визначає погляд на ситуацію, людини або предмет з відстороненою точки сприйняття. Таким чином, відбувається відволікання від конкретики і здатність оцінити ситуацію взагалі. Поняття абстрагування зіграло найважливішу роль в розвитку безлічі наук.

Абстрагування - приклад

Будь-яке абстрагування вимагає двох дій: перший - це дрібних і незначних деталей, другий - зосередження уваги на явищі загалом і важливих, значущих деталях.

Наприклад, для того, щоб вивчити рух, спочатку відкидають криволінійний рух у всіх його різновидах, потім - прискорений рух, і в підсумку для розгляду залишається найбільш чиста і проста його форма, що відображає саму його суть. Таким чином, абстрагування являє собою тенденцію фокусування на ідеальних умовах.

Не дивлячись на те, що це здається елементарним, саме абстрагування дозволило виокремити і вивчити найважливіші поняття - швидкість, час, відстань і т.д. Звідси отримуємо, що абстрагування - метод пізнання.

Цей метод дозволяє відкинути менш значуще, вторинне, і сконцентруватися на найважливішому. Не секрет, що в житті людини нерідко виникають ситуації, в яких важливо визначитися з головним напрямком і не розтрачувати сили попусту, розпорошуючись на дрібниці. Визначитися з цим першорядною справою і допоможе абстрагування. Абстрагування і конкретизація

У кожного поняття є і своя протилежність. Абстрагування і конкретизація - це як погляд зблизька і здалека. Стоячи близько, ви розглянете всі в дрібницях (конкретизація), а стоячи далеко, ви зможете оцінити поняття в цілому, не відволікаючись на дрібниці (абстрагування). Таким чином, це два протилежні поняття.

Це легко проілюструвати прикладом. Якщо ви говорите "я буду худнути" - це абстракція.


А якщо ви говорите "Я відмовлюся від солодкого і буду робити ранкові пробіжки" - це вже конкретика.

Метод абстрагування і його цілі

Абстрагування в психології та інших науках дозволяє досягти цілого спектру цілей, які допомагають більш глибоко пізнати сутність явища, предмета або людини. Цей аналітичний метод дозволяє відкинути ряд конкретних ситуацій і поглянути в цілому, завдяки чому досягаються наступні цілі:

  1. Створення зразка. Коли ми вибираємо конкретне властивість чи якість чогось і позначаємо його ключовим, його можна перебільшувати і отримати таким чином чистий ідеал. При цьому зрозуміло, що в реальності такого існувати не може, але такий чистий еквівалент цілком може стати відправною точкою для теорії і роздумів про поняття.
  2. Ототожнення. Саме принцип абстрагування сприяє відшукання загальних рис у явища і події. У такому випадку увага концентрується на загальному, а различающие деталі опускаються.
  3. Чіткість і конкретика. Для досягнення такої мети увагу Абстрагування. концентрується на певному понятті, що дозволяє, наприклад, побачити межі у значенні слова. Абстрагування допомагає розділити поняття між собою.
  4. Узагальнення та систематизація. Нескладно здогадатися, що узагальнення і абстрагування взагалі досить тісно пов'язані. Для досягнення такої мети увага фокусується на найважливіших ознаках, які дозволяють розділити поняття на відповідні групи. Кожна з груп незалежна і включає в себе узагальнені чим-небудь поняття, але відрізняється від інших груп, які мають інші загальні ключові поняття.

Використовувати абстрагування можна в самих різних ситуаціях. Віддаляючись від незначущих деталей, набагато простіше сконцентруватися на самій суті цікавить явища.

UpDog logo  Proudly hosted with UpDog.