Порушення ліпідного обміну та принципи їх корекції.

Корекція порушень ліпідного обміну в організмі в якості профілактики розвитку атеросклерозу і ІХС

Найважливіший фактор ризику розвитку атеросклерозу і ІХС - порушення ліпідного обміну. Основні ліпіди (жири і жироподібні речовини) в крові людини - це тригліцериди, холестерин і фосфоліпіди, які утворюються головним чином у печінці, частково - у тонкій кишці. У кров вони потрапляють у вигляді ліпопротеїдів - комплексів з білками.

Орієнтовну оцінку стану ліпідного обміну можна дати на підставі визначення концентрації в крові холестерину і тригліцеридів, більш точну - концентрації холестерину в липопротеидах низької щільності (ЛПНЩ) і липопротеидах високої щільності (ЛПВЩ). При поглибленому вивченні ліпідного обміну визначаються і багато інших його показники.

Пояснимо, що ЛПНЩ переносять холестерин з печінки в кров, а потім в судини. Тому говорять: "Без ЛПНЩ не буває атеросклерозу". З точки зору розвитку атеросклерозу ЛПНЩ відносять до "поганих" ліпопротеїдів, особливо при підвищеній концентрації в них холестерину. Навпаки, ЛПВЩ відносять до "хорошим" ліпопротеїдів, так як вони грають провідну роль у видаленні холестерину з тканин організму в печінку. Знижена концентрація холестерину в ЛПВЩ - це несприятливий показник ліпідного обміну.

Встановлено, що клінічні прояви та тяжкість порушень ліпідного обміну (гиперлипидемий) значною мірою залежать від способу життя і харчування. Однак не слід забувати, що гиперлипидемий виникають або посилюються при супутніх захворюваннях: ожирінні, цукровому діабеті, зниженій функції щитовидної залози (гіпотиреоз), деяких хворобах нирок або печінки, а також прийомі глюкокортикоїдних гормонів (преднізолон та ін.) Особливо виділимо метаболічний синдром.

У європейських рекомендаціях з профілактики серцево-судинних захворювань дано оптимальні значення ліпідних показників, які прийняті Всеросійським науковим товариством кардіологів і представлені в табл.


Таблиця. Оптимальні значення показників ліпідного обміну

Показники ліпідного обміну Концентрація в крові * Загальний холестерин (ХС) * Менш 5,0 ммоль/л (200мг/дл) Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ) * Менш 3,0 ммоль/л (115 мг/дл) Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ)

Більше 1,0 ммоль/л (40 мг/дл) у чоловіків

Більше 1,2 ммоль/л (46 мг/дл) у жінок

Тригліцериди Менш 1,77 ммоль/л (180 мг/дл)

* У хворих на ІХС, атеросклерозом периферичних і сонних артерій, а також цукровий діабет 2-го типу рівні ЗХС і ХС ЛПНЩ повинні бути нижче 4,5 ммоль/л (175 мг/дл) і 2,6 ммоль/л (100 мг/дл) відповідно.

Представлені в таблиці показники ліпідного обміну можна використовувати для оцінки даних лабораторного дослідження крові і вибору правильного підходу до харчування і лікарському лікуванню порушень ліпідного обміну у конкретної людини. Визначення цих показників або частини з них (холестерин, тригліцериди) потрібно для первинної профілактики атеросклерозу і ІХС, коли є фактори ризику їх розвитку при відсутності проявів самої хвороби, а також для лікування та вторинної профілактики вже виниклого захворювання. Ми вважаємо помилковою практику призначення хворим з ІХС дієти, особливо з комплексом строгих обмежень, за відсутності відомостей про особливості ліпідного обміну у даного пацієнта. Якщо цих відомостей немає, то, на наш погляд, краще дотримуватися принципів здорового харчування, ніж застосовувати необгрунтовану "протиатеросклерозну дієту".

Джерело: за матеріалами книги Б.Л. Смолянського і В.Г. Ліфляндського "Лікувальне харчування"

UpDog logo  Proudly hosted with UpDog.