Поняття культури в світлі її багатогранності. У силу різноманіття критеріїв (історичний, етнічний, станово-класовий і ін) поняття культури має розглядатися стосовно до різних історичних, соціальних, етнічних, географічним, мовним, релігійним, професійними напрямками розвитку загальнолюдської культури. Відповідно, правильніше конкретизувати, про якому саме вигляді культури йдеться.

Елітарність і масовість сучасної культури

Особливостями сучасної культури можна назвати її масовість і елітарність. Поняття культури, орієнтованої на потреби повсякденного життя більшості людей (маси), формує основу поняття масової культури. Сьогодні той, хто володіє газетами, телебаченням, радіо, комп'ютерними мережами, тримає в руках важелі формування та розповсюдження масової культури. Її особливостями можна назвати відсутність традицій і швидку зміну зразків. Сьогодні основними проявами масової культури охоплені майже всі сфери життя. Вважається, що продукти масової культури загальнодоступні і легкі в сприйнятті. Її зразки присутні в:

  • засобах масової інформації;
  • системі стимулювання попиту споживачів (реклама, мода);
  • індустрії дозвілля (шоу-індустрія, туризм);
  • субкультурі дитинства (промислове виробництво іграшок та складних комп'ютерних ігор);
  • індустрії формування іміджу та розвитку зовнішності (парфумерія, фітнес);
  • масової художньої культурі (деякі жанри кіно та літератури, поп-музика, комікси).

Поняття культури в світлі її багатогранності. На противагу масовій культурі розвивається поняття культури елітарної, яка складна за змістом і важка в сприйнятті для непідготовленої людини.


Твори та зразки, народжені в рамках цієї культури, спрямовані на людей, які знаються на тонкощах культури і мають певний рівень сприйняття. Багатьма вона сприймається як культура закритих привілейованих груп, що об'єднує духовних аристократів.

Професійна та корпоративна культура

Поняття культури в світлі її багатогранності. Професійна культура є універсальною системою професійних знань і цінностей, представлених у вигляді норм і зразків поведінки, що регулюють відносини і складових поняття культури в певній галузі професійної діяльності. Поняття корпоративної культури часто замінюється поняттям організаційної культури як синонім, визначаючи норми поведінки окремої організації як моделі поведінки та системи норм, правил і ролей, пов'язаних з вирішенням поставлених завдань для досягнення успіху певної організації. Корпоративна культура спрямована на формування корпоративного духу. Це поняття більше вивчено на заході і походить від лат. corporatio - співтовариство, об'єднання, а не від слова "корпорація", який передбачає певний організаційно-правовий тип підприємства. До речі, західні автори не проводять межу між цими поняттями, наділяючи corporate culture і organizational culture (поняття організаційної культури) єдиними функціями з формування позитивного іміджу компанії, підтримці її цінностей, створенню у співробітників почуття причетності та відданості спільній справі.

UpDog logo  Proudly hosted with UpDog.