Особливості дієтотерапії у дітей шкільного віку з виразковою хворобою двенадцатіперсной кишки, асоційованої з грибами роду Candida. Виразкова хвороба дванадцятипалої (ЯБДК) кишки займає важливе місце в структурі хронічних захворювань органів травлення у дітей шкільного віку. В останні роки в 2,5 раз збільшилася питома вага важких форм виразкової хвороби, а у 25-30%, незважаючи на проведення комплексної терапії, відзначаються рецидиви захворювання. Це вимагає вивчення причинних факторів, що впливають на перебіг ЯБДК, так як їх недооцінка призводить до прогресування захворювання і погіршення прогнозу. У сучасних умовах екологічного неблагополуччя, широкого використання антибіотиків, одними з факторів, що призводять до обваження перебігу хронічних захворювань органів травлення, є умовно-патогенні гриби. Тим більше шлунково-кишковий тракт є основним резервуаром грибів роду Candida.
Відомо, що важливе місце в лікуванні патології верхніх відділів шлунково-кишкового тракту займає дієтотерапія. Харчування дітей у стаціонарі проводиться за давно усталеною традицією з використанням лікувальних столів по М. І. Певзнером (1941). При виразковому ураженні верхніх відділів шлунково-кишкового тракту застосовується лікувальний стіл № 1. Відомо позитивний вплив козячого молока на дітей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Доцільність використання продуктів на основі козячого молока в харчуванні дітей із зазначеною патологією обгрунтована науковими даними і пов'язана з кращого засвоюваністю білків, жирів, мінералів, вітамінів. Ще однією важливою відмітною особливістю білкового складу козячого молока є вміст у ньому лізоциму. Широко відомі бактерицидні властивості цього білка, які можуть сприяти підвищенню ефективності ерадикації Helicobater pylori. Таким вимогам відповідає швидкорозчинне козяче молоко "Амалтея", вироблене в Голландії. "Амалтея" виготовляється з натуральної екологічно чистої козячого молока за технологією, що зберігає його біологічну цінність. Козяче молоко "Амалтея" не містить високоаллергенних білка a-Sl-казеїну, містить збалансований склад білків, жирів і вуглеводів, достатню кількість вітамінів і нутрієнтів. Воно збагачене кальцієм і може використовуватися для приготування різних страв. У 100 г сухого продукту міститься 950 мг кальцію, а в 100 мл молока - 114 мг. Виходячи з цього, метою роботи було вивчення ефективності дієтотерапії у дітей хворих ЯБДК, асоційованої з грибами роду Candida з використанням швидкорозчинного козячого молока "Амалтея".
Обстежено 59 дітей шкільного віку з ЯБДК, мають рецидивуючий перебіг захворювання. Хлопчики склали 54,2%, дівчатка - 47,8%. Пацієнтам проводилися поглиблене клінічне обстеження, ФГДС, рН-метрія, тест на Helicobacter pylori, визначення в сироватці крові циркулюючого кандидозного антигену за допомогою імуноферментного сенсора, культуральне мікологічні дослідження біоптатів слизової оболонки дванадцятипалої кишки.
Для оцінки ефективності дієтотерапії пацієнти з ЯБДК були розділені на дві групи: основна і контрольна. В основну групу увійшли 16 хворих дітей, яким застосовувався лікувальний стіл № 1 за Певзнером М. І. (1941), що містить набір продуктів, який у поєднанні з певною кулінарною обробкою пригнічує секрецію соляної кислоти, обмежує механічне та хімічне подразнення слизової оболонки і рецепторного апарату гастродуоденальної зони. При цьому продукти, які тривалий затримуються в шлунку, були виключені. Їжу готували у відварному, а при необхідності в протертому вигляді. Раціон забезпечував і заповнював хворим з хронічним гастродуоденітом високі енергетичні та фізичні затрати організму. Пацієнти основної групи отримували в складі вищевказаної дієти незбиране швидкорозчинне козяче молоко "Амалтея" в добовому обсязі 500 мл, яке використовувалося як самостійний продукт, а також для приготування каш, супів, додавання в чай.До групи порівняння увійшли 14 дітей, яким застосовувався стіл № 1, аналогічний основній групі без включення в раціон харчування швидкорозчинного козячого молока "Амалтея". Хворі обох груп отримували подібне традиційне медикаментозне лікування ЯБДК (ерадикація Helicobacter pylori, антациди, ріпа-ранти, спазмолітики і антімікотікі).
Ефективність дієтотерапії ЯБДК, асоційованої з грибами роду Candida оцінювали на основі індивідуального терапевтичного ефекту (ІТЕ), загального терапевтичного ефекту (ВТЕ), середньої тривалості періоду загострення і ремісії та ендоскопічної картини захворювання.
Оцінку ІТЕ лікування проводили за відсотком зниження ступеня тяжкості ЯБДК, вираженої в балах через 1 і 6 місяців після проведення терапії. Зниження ступеня тяжкості від вихідного рівня на 50% і вище розцінювали як високий ІТЕ, на 25-49% - середній, а нижче 25% - його відсутність. ВТЕ оцінювали за відсотком хворих, що продемонстрували позитивний ІТЕ.
В основній групі дітей з ЯБДК, які отримували козяче молоко "Амалтея" у складі комплексної терапії, ВТЕ склав 81,3%. Зниження ступеня тяжкості захворювання від вихідного рівня у дітей склало в середньому 41,1%. При цьому високий ІТЕ (на 50% і вище) в обстежуваній групі відзначався в 43,7% випадків, тоді як середній ІТЕ (на 25-40%) - у 37,5%. На тлі проведеної терапії відзначалося скорочення періоду загострення в 1,4 рази - з 20 до 14 днів. Проведена в динаміці ФГДС після лікування показала, що в 100% випадків зникли сірі опалесцентні накладення з дна виразки, а також відзначалася повна епіте-лізація виразкового дефекту. Тобто у хворих відзначалася повна ендоскопічна ремісія захворювання. Результати мікологічного обстеження після лікування в обстежуваній групі дітей були негативні в 93,8% випадків. Рівень циркулюючого кандидозного антигену в сироватці крові у 68,8% хворих снився до слідових кількостей, а у 31,2% - зменшився до низького рівня.
У групі порівняння ВТЕ склав 71,4%, високий ІТЕ відзначався в 20% випадків, а середня тривалість загострення склала 20 днів, повна епітелізація виразкового дефекту відзначалася в 78,6% випадків. Результати мікологічного обстеження після лікування в групі дітей порівняння були негативні в 78,6% випадків. Рівень циркулюючого кандидозного антигену в сироватці крові у 50% хворих снився до слідових кількостей, а у 21,4% - зменшився до низького рівня.
Вивчення довгострокових результатів в обстежуваній групі на основі клінічного спостереження за дітьми протягом 2,5 років показало, що середня тривалість ремісії у дітей з склала 24 місяці, тоді як в контрольній групі - 8 місяців (р <0,001), тобто="" збільшилася="" в="" 3="" рази.="">
Таким чином, використання у дітей з ЯБДК , асоційованої з грибами роду Candida у складі комплексної терапії швидкорозчинного козячого молока "Амалтея" підвищує ефективність лікування, призводить до скорочення тривалості і частоти загострень, продовженню ремісії та більш легкому перебігу захворювання. Короткостроковий сприятливий ефект проявляється досягненням ремісії в середньому на 14 день від початку терапії і повної епітелізацією виразкового дефекту. Довгостроковий позитивний ефект виражається продовженням періоду ремісії і зменшенням кількості рецидивів. Виходячи з отриманих результатів, можна зробити висновок, що включення в раціон харчування дітям з ЯБДК швидкорозчинного козяче молоко "Амалтея" дозволяє оптимізувати дієтотерапію у пацієнтів шкільного віку. Цілісне козяче молоко "Амалтея" може бути рекомендовано в якості дієтичного продукту для дітей шкільного віку хворих ЯБДК.

UpDog logo  Proudly hosted with UpDog.