При ряді захворювань з метою діагностики використовується постановка осадових проб. Одна з них - тимолова проба, запропонована в 1944 році Маклаганом. Вона заснована на зміні колоїдної стійкості протеїнів сироватки крові при захворюваннях, що супроводжуються диспротеинемией.

У нормі білки крові знаходяться в стані високої стійкості. При зміні співвідношення фракцій альбумінів і глобулінів колоїдна стійкість білків зменшується. Чим вона нижча, тим більшою мірою білки преципітують і випадають в осад при додаванні тимолового реактиву.

При проведенні проби в якості реактиву використовують спиртовий розчин тимолу в вероналовом буфері або трис-буфері. Остаточно хімізм реакції не ясний. Однак тимолова проба їм чітко корелює з клінічною картиною захворювань, що протікають з диспротеинемией. Вона проста у постановці та нетрудомістка, тому її продовжують широко використовувати при проведенні біохімічних досліджень крові.

При постановці проби в фізрозчин вноситься сироватка хворого, потім додається реактив. Якщо в нормі тимолова проба супроводжується дуже незначним випаданням білкових пластівців і легким помутнінням реакційній суміші, то у випадку диспротеинемии розчин значно каламутніє. Ступінь помутніння залежить від ступеня порушення колоїдних властивостей білків. Результат проби підвищується при зниженні альбумінів і підвищення бета-і гамма-глобулінів.

Ступінь помутніння вимірюється на біохімічному аналізаторі або фотоелектроколориметри. В якості еталонного розчину використовується хлорид барію певної концентрації.

Особливе клінічне значення це дослідження має при гепатитах, коллагенозах та інших захворюваннях, що супроводжуються диспротеинемией - порушенням співвідношення сироваткових білків. Для уражень печінки при гепатитах характерна підвищена тимолова проба.


Норма її від 0 до 4 одиниць. При гепатиті вона стає позитивною за тиждень до жовтяниці. У деяких випадках буває підвищення проби до 20 і більше одиниць. При таких високих показниках необхідно повторити пробу з розведеною 1:1 сироваткою хворого і результат збільшити в 2 рази.

Для постановки проби не придатна гемолізовані сироватка. При гемолізі, руйнуванні еритроцитів, вона забарвлюється в червоний колір. У цьому випадку проба буде завищена. Аналіз повинен бути повторений після нового взяття крові з вени.

Завищена тимолова проба у разі, якщо сироватка ліпеміческая (хілезная), каламутна через присутність у ній ліпідів (хіломікронів). Лаборант, проводячи пробу з такою сироваткою, повинен замість контролю за фізрозчин зробити контроль за розведеною фізіологічним розчином сироватці хворого.

Щоб уникнути Хілезний, кров для біохімічних досліджень потрібно здавати строго на голодний шлунок. Вона повинна доставлятися в лабораторію не пізніше 2 годин після забору крові. При зберіганні в холодильнику сироватка придатна для постановки проби протягом не більше 7 днів.

Що означає підвищена тимолова проба? Розшифровка її наступна: якщо вона істотно перевищує норму, можна думати про захворювання печінки (гепатит або цироз), про нирковий захворюванні, що протікає з нефротичним синдромом, системних захворюваннях, таких як ревматизм, ревматоїдний поліартрит, склеродермія. По одному показнику неможливо поставити діагноз. Тимолова пробу треба оцінювати в сукупності з іншими дослідженнями. При підозрі на захворювання печінки одночасно треба зробити, як мінімум, біохімічні аналізи на рівень загального і прямого білірубіну, трансамінази, холестерин, лужну фосфотазу, цинк-сульфатну або сулемовую пробу.

Доброго вам здоров'я!

UpDog logo  Proudly hosted with UpDog.