Харчування при хронічній серцевій недостатності. Частина 1.

Основні завдання лікувального харчування при хронічній серцевій недостатності (ХСН)

Хронічна серцева недостатність (ХСН) - це складний клінічний синдром (комплекс симптомів), характерний для хворобливих станів, що порушують насосну функцію серця, це хронічна нездатність серця забезпечити потребу організму спочатку при фізичному навантаженні, а потім і в спокої.

Термін ХСН не має на увазі наявність якого-небудь специфічного захворювання; ймовірних причин ХСН багато: пороки серцевих клапанів, захворювання коронарних артерій, м'язів серця - міокарду і т. д. Клінічні прояви ХСН (задишка, слабкість, затримка натрію і води, що призводить до центральних і периферичних набряків та ін) - це результат невідповідності обсягу серцевого викиду крові потребам організму. Відзначимо, що близьке до ХСН поняття "недостатність кровообігу" має більш широке значення, так як припускає серцеву та судинну недостатність.

В даний час вважається доведеним, що ішемічна хвороба серця, особливо після інфаркту міокарда, служить головною причиною розвитку ХСН, а другий за значимістю причиною є артеріальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба).

У Росії тривало застосовується наступна вітчизняна класифікація стадій ХСН: I - компенсована (легка), декомпенсована зворотна (II а) і малозворотні (II б), або відповідно - помірно виражена і виражена, III - декомпенсована необоротна (важка). Для зручності викладу дієтотерапії ХСН ми будемо спиратися на цю традиційну, хоч і застарілу класифікацію.


У міжнародних рекомендаціях "Сучасні підходи до діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності" сказано, що із загальних заходів у хворих з ХСН, можливо , найбільш ефективними і в той же час вимагають найменших витрат є ретельне дотримання рекомендацій з харчування і прийому лікарських препаратів. Недотримання дієти і регулярності прийому препаратів може призвести до швидкого і значного зміни клінічного стану хворого аж до гострої декомпенсації ХСН, що вимагає інтенсивної терапії або госпіталізації.

Завдання лікувального харчування при ХСН включають в себе полегшення функції серця; боротьбу з набряками; нормалізацію обмінних процесів за рахунок виведення з організму накопичених продуктів обміну речовин; забезпечення щажения серцево-судинної системи, нирок, органів травлення.

До найважливішим конкретним завданням харчування хворих з ХСН відноситься регуляція вмісту в харчових раціонах натрію, рідини, а також калію. При організації харчування хворих з ХСН, головним чином I і IIа стадії, можна орієнтуватися на широко застосовувану в лікувально-профілактичних установах дієту, яку до скасування в 2003 р. колишньої номерний системи дієт позначали як дієта № 10. Характеристика цієї дієти представлена в третій частині статті.

Харчування при хронічній серцевій недостатності. Частина 2

Харчування при хронічній серцевій недостатності. Частина 3

Джерело: за матеріалами книги Б.Л. Смолянського і В.Г. Ліфляндського "Лікувальне харчування"

UpDog logo  Proudly hosted with UpDog.